15.4.07

Κυριακή στην εσοχή2 σχόλια:

Dr.Φλάντζας είπε...

Ο Dr.Φλάντζας συμβουλεύει:

Ερευνες είς αμερικανικά βιολογικά εργαστήρια απέδειξαν πως το χόρτο λίβανίζετο καλύτερα άνεφ πρεσαρίσματος.

ou ming είπε...

Dr.Φλάντζα, φοβούμαι πως δεν είστε επαρκώς εξοικειωμένος με την τεχνολογία. Αυτό φαίνεται και εις την μάπαν σας μπορώ να πω.

Και τώρα νέο σχόλιο με ολόκληρο σεβασμό,
Ου