3.8.07

Το δέντρο ήταν κάποτε κουκούτσι
που κάποιος το' φτυσε
και ύστερα το πάτησε καλά με το παπούτσι.
Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
Ίσως ότι δεν έχω τι να πω.
Και αν το δέντρο αυτό το κάψω,
πάλι δεν θά' χω τι να γράψω.
Και αν τη γη τινάξω στον αέρα,
θα είναι μια συνηθισμένη μέρα.